Garaže in drugi zaprti večnamenski objekti

V našem programu konstruiramo tudi različne manjše in srednje velike lesene zaprte objekte, ki niso namenjeni bivanju – običajno se naročniki odločajo za garaže ali manjša preprostejša skladišča oz. delavnice, ki ne potrebujejo ogrevanja.

Garaže različnih tipov

Garaža je lahko prirejena za eno ali več vozil, služi pa lahko ob večjih izvedbah tudi kot prostor v katerem se shranjujejo večji in manjši kmetijski stroji ter orodja.

  • uporabljamo kvaliteten višinski les smreke oz. jelke ali macesna
  • osnova je stabilna konstrukcija na katero so pritrjena bruna različnih velikosti
  • strešna konstrukcija je klasična in vključuje tudi možnost težjih kritin
  • izdelati jih je mogoče v različnih velikostih – tipsko ali po naročilu
  • po vaši želji lahko izdelamo tudi garaže za več vozil
  • naročite lahko vse v kompletu – krovsko kleparska dela, barvanje in montažo.

Zaupali so nam

Nekaj referenčnih projektov, ki so nam jih zaupali naročniki.