Podatki o podjetju

Spletna stran na naslovu www.cipros.si je v lasti družbe :

CIPROŠ D.O.O. (v nadaljevanju “ponudnik” ali www.cipros.si)
Sedež podjetja: Lobnica 18, 2342 Ruše, Slovenija
Davčna številka: SI 99308037
Davčni zavezanec: Podjetje je zavezanec za plačilo DDV
Matična številka: 5331951000
Registrski organ: Okrožno sodišče Maribor (Datum vpisa: 22. 2. 1990)
TRR: SI56 3400 0101 2650 779 odprt pri Sparkasse d.d.

Elektronski naslov: info@cipros.si
Telefonska številka: +386 2 661 90 00

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.cipros.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje CIPROŠ D.O.O. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.cipros.si so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.cipros.si.

 

Končna določila

V vseh cenah, objavljenih na spletni strani www.cipros.si, je že vključen davek na dodano vrednost. Ponudnik je davčni zavezanec.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 11. 2021 naprej.